"phương pháp khai thác bền vững"

Luận án tiến sĩ giải pháp quản lý và khai thác du lịch sinh …

Phương nhằm đề xuất các giải pháp quản lý và các phương án khai thác DLST ở VQG Cúc Phương và các VQG Việt Nam theo hướng phát triển bền vững. 3 3. …

Nhận giá

Khai thác dòng sông để phát triển bền vững

2013-4-22 · 5. Cách quản lý và khai thác các dòng sông thể hiện quan điểm và cách tiếp cận của Nhà nước Việt Nam trong việc khai thác tối ưu một dòng sông vì sự phát triển bền vững. Lưu vực của các con sông ở miền Trung là hình ảnh thu nhỏ của lưu vực …

Nhận giá

Quảng Ninh: Phát triển bền vững ngành du lịch

2019-10-6 · Quảng Ninh: Phát triển bền vững ngành du lịch. (ĐCSVN) - 5 tháng đầu năm 2019 đánh dấu những bước phát triển mạnh của ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh. Việc chú trọng khai thác tốt các tiềm năng về du lịch đã và đang đưa ngành "công nghiệp không khói" dần trở thành ...

Nhận giá

Gỗ tự nhiên tái sinh

Với nguồn gỗ khai thác được tái sinh liên tục đảm bảo sản lương cung cấp cho thị trường mà không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng tự nhiên. Sử dụng gỗ tái sinh trong sản xuất nội thất là giải pháp bền vững cho cả các doanh nghiệp lẫn môi trường sinh thái ...

Nhận giá

Phương hướng và những giải pháp nhằm phát triển bền ...

2013-4-12 · Phương hướng và những giải pháp nhằm phát triển bền vững khai thác thuỷ sản vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.pdf Luận văn liên quan Luận văn Khái quát đánh giá thực trạng nông nghiệp và nông thôn của nước ta bước vào giai đoạn mới công nghiệp hóa-hiện đại hóa

Nhận giá

Phát triển kinh tế biển bền vững ở Việt Nam và những vấn đề ...

2021-3-4 · Để thực hiện khai thác hiệu quả, lâu dài kinh tế biển gắn với bảo tồn tài nguyên biển ở Việt Nam, thời gian tới, cần đề ra những giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững. Quan điểm phát triển kinh tế biển ở Việt Nam

Nhận giá

Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo

2021-5-12 · Việc triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững các tài ...

Nhận giá

Chiến lược khai thác than bền vững ở quảng ninh

xây dựng chiến lược khai thác và quản lý tài nguyên mạng. chiến lược nguồn nhân lực bền vững. một số giải pháp phát triển du lịch làng nghề theo hƣớng bền vững ở tỉnh ninh bình. giải pháp phát triển du lịch bề vững ở quảng ninh trên phương diện kinh tế.

Nhận giá

Giải pháp thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam phát triển bền …

2017-5-30 · Giải pháp thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững. Hiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều coi trọng phát triển du lịch. Ở Việt Nam, du lịch được coi là xu hướng tất yếu và là đầu tàu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Ngành "công ...

Nhận giá

Quản lý, khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên

2021-10-2 · Một trong những nội dung được ngành xây dựng chú trọng là quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; tăng cường phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Nhận giá

nguyên tắc phát triển bền vững

Nguyên tắc phát triển bền vững. - Bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái. tự nhiên. - Khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và. hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. - Phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và kiểm. soát có hiệu quả ô nhiễm môi trường. Xã hội BV. - Tăng trưởng ...

Nhận giá

Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ ...

Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Để góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc ...

Nhận giá

Khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển bền vững ...

2021-3-30 · Từ ngày 30/3/2021, Nghị định số 11/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; bãi bỏ khoản 3 Điều 7 …

Nhận giá

Phát huy lợi thế phát triển lâm nghiệp, khai thác bền vững ...

2021-3-13 · Phát huy lợi thế phát triển lâm nghiệp, khai thác bền vững rừng trồng Trong những năm qua, ngành lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã đề ra nhiều giải pháp mang tính đột phá, thông qua các phương án, đề án, kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tiễn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương …

Nhận giá

Tăng thu NSNN

Theo đó, để khai thác hiệu quả và bền vững nguồn thu, tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt việc cải thiện môi trường đầu tư, giữ vững chỉ số PCI, nâng cao chỉ số PAPI để thúc đẩy thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt cần quan tâm tháo gỡ khó

Nhận giá

Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo

2021-5-17 · Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo. Việc triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm bảo đảm khai thác, sử dụng ...

Nhận giá

Phát triển bền vững là gì ? Quy định pháp luật về phát triển ...

2021-5-14 · Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

Nhận giá

Nghiên cứu về công nghệ khai thác nước bền vững trên ...

2020-8-10 · Nghiên cứu về công nghệ khai thác nước bền vững trên vùng cao. Với mục tiêu thúc đẩy nhanh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, trong thời gian qua Bộ Khoa ...

Nhận giá

Nghiên cứu những giải pháp phát triển du lịch bền vững tại …

6. M ẫ u Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức quản lý rừng phòng hộ theo Phụ lục II kèm theo Thông tư này. Điều 7. Nội dung phương án quản lý rừng bền vững đối với rừng sản xuất 1.

Nhận giá

[LỜI GIẢI] Phương hướng để khai thác bền vững tài nguyên ...

Lời giải của Tự Học 365. Phương hướng để khai thác bền vững tài nguyên sinh vật biển và hải đảo ở nước ta không phải là hạn chế các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí. Các phương hướng khai thác bền vững tài nguyên sinh vật biển bao gồm: tránh khai thác quá ...

Nhận giá

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

2021-10-16 · I.D.I liên tục tham gia vào các buổi thảo luận với các nhà cung cấp, thông qua giáo dục để học hỏi những phương pháp mới duy trì và nâng cao các kỹ thuật khai thác bền vững.

Nhận giá

Khái niệm và những thách thức của sự phát triển bền vững

2018-4-20 · Để đưa Định hướng phát triển bền vững vào thực tiễn cuộc sống, sự hỗ trợ từ bên ngoài về tài chính, kinh nghiệm, tài liệu, phương pháp tiến hành, đào tạo nguồn nhân lực là cực kỳ quan trọng nên phải có giải pháp để thu hút sự hỗ trợ tối đa của các tổ

Nhận giá

Cà Mau triển khai nhiều biện pháp khai thác thủy sản bền …

2019-11-10 · Cà Mau triển khai nhiều biện pháp khai thác thủy sản bền vững. Sau gần 2 năm Liên minh Châu Âu (EC) cảnh báo thẻ vàng, tỉnh Cà Mau đã có những bước dài trong việc triển khai các biện pháp chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Đây vừa là ...

Nhận giá

Khai thác, chế biến bauxit hợp lý và bền vững

2021-5-20 · Không chỉ vậy, khai thác bauxit hôm nay còn cần phải để dành nguồn tài nguyên này cho thế hệ mai sau. Để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong khai thác, chế biến bauxit ở Tây Nguyên, GS. Đặng Trung Thuận cho rằng cần phát triển Khu công

Nhận giá

Bình Thuận: Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo ...

2020-8-21 · Bình Thuận: Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển. (TN&MT) – Tận dụng những lợi thế về tài nguyên biển, trong những năm qua tỉnh Bình Thuận đã xây dựng nhiều chính sách và giải pháp về khai thác, sử dụng tài nguyên biển nhằm phát triển ...

Nhận giá

Quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên nước

2021-3-21 · Ðể chủ động quản lý, khai thác, sử dụng TNN hiệu quả và bền vững, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản TNN toàn quốc; tổ chức đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp ...

Nhận giá

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ...

2016-8-22 · - Xây dựng các luận cứ khoa học và đề xuất các giải pháp bảo tồn và khai thác bền vững các nguồn tài nguyên của tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài. 6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài Đề tài nghiên cứu các nội dung sau:

Nhận giá

Phương pháp quản lý rừng bền vững bảo vệ rừng Amazôn ...

2021-10-8 · Tại Công ty khai thác rừng "Precious Woods" có sự góp vốn của Thuỵ sĩ này, người ta đang áp dụng phương pháp quản lý rừng bền vững. Công ty này khai thác một mảng rừng, có màu vàng trên bản đồ, trong vòng 1 năm và chỉ khai thác một số lượng hạn

Nhận giá

Đẩy mạnh các biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp ...

2021-8-12 · Phát huy vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã và đang đẩy mạnh triển khai thực hiện các biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo ...

Nhận giá

Phối hợp với địa phương khai thác hiệu quả, bền vững

2011-3-5 · Các công trình, dự án của Đoàn KT-QP 337 đưa vào sử dụng, khai thác bước đầu phát huy hiệu quả, tạo cơ sở phát triển kinh tế, xã hội bền vững ở địa phương. Từ năm 2000 đến nay, Đoàn KT-QP 337 đã trồng mới hơn 1.700ha rừng, bảo vệ 7.860ha rừng tự nhiên, trong đó ...

Nhận giá

Vai trò của Tuyển khoáng trong phát triển bền vững ngành ...

2021-5-27 · Khái niệm phát triển bền vững ngành công nghiệp Mỏ cần được xem xét, đánh giá và đề xuất các giải pháp tổng thể trong cả quá trình, từ khai thác, chế biến, sử dụng, và tái sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc khoáng sản, hơn là chỉ quan tâm đến các vấn đề

Nhận giá